КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

 Новини кафедри українознавства

Всеукраїнська наукова конференція
«Мова/"мови" міста та формування ідентичності населення Харкова
(кінець XVIIІ–початок XXI ст.)»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

за сприяння

Програми імені Ковальських
Канадського інституту українських студій

23 лютого 2018 р. проводить у Харкові

Всеукраїнську наукову конференцію

«Мова/"мови" міста та формування ідентичності населення Харкова
(кінець
XVIIІ–початок XXI ст.)»

 

Запрошуємо до участі дослідників з урбаністики та пов’язаних галузей: історії, філології, соціології, філософії, культурології, соціолінгвістики, політології, архітектури, мистецтвознавства, реклами, мас-медіа для творення міждисциплінарного проблемного поля дослідження міст України.

До обговорення пропонуємо такі теми:

       теоретичні й методологічні проблеми урбаністичних студій;

       міський наратив та місто як наратив: мова символічного й архітектурного просторів міста;

       міська топоніміка та проблеми історичної пам’яті;

       соціальні, гендерні світи міста;

       мовна політика в умовах міста: від комунікації до сегрегації;

       мова як складова соціокультурної конструкції міської ідентичності;

       міська та етнічна/конфесійна/національна ідентичність: можливість/необхідність співіснування;

       мова як інструмент/перешкода соціалізації людини в міському середовищі;

       мова мас-медіа, фотографії, реклами, муралів, графіті;

       повсякденне життя міського населення.

Заявки на участь у конференції, що мають містити тему виступу, коротку анотацію (до 300 слів), резюме із зазначенням П.І.Б., місця роботи, посади, контактних даних, просимо надсилати до 20 грудня 2017 р. на електронну адресу: ukrstudies@karazin.ua

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статтю за тематикою доповіді у фаховому виданні «Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер.: Історія України. Українознавство» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ №21576-114760 від 18.08.2015). Статті необхідно надіслати до 1 лютого 2018 р. на електронну адресу кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: ukrstudies@karazin.ua  Вимоги щодо оформлення статті див.: http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/visnyk_ua.html

Контактна інформація: Чорний Дмитро Миколайович (голова оргкомітету), зав. каф. українознавства ХНУ імені В. Н. Каразіна, д-р іст. наук, професор, d.chornyi@karazin.ua

Боженко Анастасія Олегівна (відп. секретар) abozhenko1212@gmail.com

Телефон кафедри українознавства ХНУ імені В. Н. Каразіна: +380 (57) 707-51-92.

Інформлист (.pdf)