КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

 Новини кафедри українознавства

Про захист
кандидатської дисертації Вікторії Свириденко

«Політика пам’яті Народної Республіки Болгарія
щодо доби національного Відродження:
джерельний комплекс»

31 березня 2016 року аспірантка кафедри українознавства Вікторія Свириденко успішно захистила кандидатську дисертацію  "Політика пам’яті Народної Республіки Болгарія щодо доби національного Відродження: джерельний комплекс" (науковий керівник - д.і.н., проф. Г.Г. Грінченко). 

Захист відбувся у спеціалізов
аній вченій раді Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Завантажити автореферат дисертації (.pdf)

Щиро вітаємо колегу з успішним захистом!