КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

 Новини кафедри українознавства

Участь кафедри українознавства


у Другій щорічній науково-освітній виставці
«Публічне управління ХХІ»

26 листопада 2015 р. кафедра українознавства взяла участь у Другій щорічній науково-освітній виставці «Публічне управління ХХІ» в Національній академії державного управління при президентові України».

На виставці було представлено останні видання науково-методичного, наукового та науково-популярного характеру, підготовлені викладачами кафедри: 

 • Грінченко Г.Г. Усна історія примусу до праці: метод, контексти, тексти. Харків: «НТМТ», 2012. – 303 с.
 • Потоцький В, Семененко В. Шляхта . Честь та гонор: факти, міфи, коментарі. – Х.: ВД «Школа». 2014. – 672 с. 
 • Khanenko-Friesen N., Grinchenko G. Reclaiming the Personal: Oral History in Post-Socialist Europe. – University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, 2015. – 344 p. 
 • Історія Візантії. Вступ до Візантиністики / За ред. С.Б. Сорочана, Л.В.Войтовича. - Львів: Вид-во « Апріорі», 2011. - 880 с.
 • Політична історія України. Колектив авторів. Під керівництвом проф. Танцюри В.І. 2-ге видання, доповнене. – К.: „ Академвидав”, 2008.
 • Потоцький В.П. 500 найцікавіших питань та відповідей про Україну / В.П.Потоцький. - Х.: ВД „ Школа”, 2008.- 112 с.
 • Потоцький В.П. 500 найцікавіших питань та відповідей про найвидатніших людей України / В.П.Потоцький – Харків: ВД "Школа", 2009. – 112 с.
 • Аксьонова Н.В., Домановський А.М., Чугуй Т.О. Історія української культури: навчально- методичний посібник. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012 – 196 с.
 • Потоцький В.П. Битви за українські землі. (Історичний архів: маленькі таємниці великої історії) – Х.: ВД "ШКОЛА", 2010 - 160 с.
 • Потоцький В.П. Хто є хто в українській історії. (Історичний архів: маленькі таємниці великої історії) – Х.: ВД "ШКОЛА", 2010 - 160 с.
 • «Розрішить передати мені гарячий скучний привіт з нового й далекого краю Германії»: листування Уляни Камянської / гол.ред. Г.Грінченко; упоряд. Р.Ю.Казанков, І.Скрипка. – Харків: Майдан, 2014.- 88 с.
 • Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства. Зб.наук. праць/ за наук. ред. докт. іст.наук Г.Г.Грінченко, канд.істор наук К.Кобченко, канд.і стор наук О.Кісь. – Київ: ТОВ « АРТ КНИГА», 2015. - 335 с.
 • Волонтерський рух: Історія, сучасність, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція (17- 18 квітня 2015 р., Харків). – Х.. 2015. – 160 с.
 • Історичні регіони України: минуле та сучасність: Всеукраїнська наукова конференція 28 – 29 листопада 2013р. – Х.. 2013. – 216 с.

Також було представлено методичні розробки: за участі зав. каф., проф. Чорного Д.М. навчальний документальний фільм «Європейські традиції міського самоврядування в Україні: магістрат. Дума. Рада» (3 серія) (отримав диплом за кращу роботу у номінації «Нові технології та засоби навчання») та доц. Домановського А.М. «Матеріали презентацій відкритих лекцій з дисципліни «Історія України», що включають файли презентацій до курсу лекцій з історії України (у форматі .pdf на CD), а також відеофрагмент вступної лекції курсу.