КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

 Новини кафедри українознавства

Міжнародна науково-практична конференція
«Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи»
(17–18 квітня 2015 р., Харків; deadline 1.03.2015)

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”

Міжнародна науково-практична конференція
«Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи»
17–18 квітня 2015 р., Харків

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції
«Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи»

Конференція відбудеться
17–18 квітня 2015 року
у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті

 

Волонтерство – це фундамент громадянського суспільства. Розвиток глобального світового волонтерського руху та безпрецедентна активізація волонтерського руху в сучасній Україні потребує детального наукового аналізу, обміну науковими здобутками та обговорення сучасної теорії та практики волонтерства. Метою нашої конференції є поєднання теоретичних та практичних зусиль задля сприяння подальшому розвиткові волонтерського руху і громадянського суспільства.

Напрямки роботи конференції 

 • волонтерський рух: теоретико-філософське осмислення;
 • волонтерство та добровольчий рух як соціокультурні явища;
 • історія волонтерського і добровольчого руху в Україні й світі;
 • волонтерський і добровольчий рух у правовому полі;
 • психологічні аспекти добровольчого і волонтерського рухів;
 • медіапростір добровольчого і волонтерського рухів (роль ЗМІ у формуванні образів волонтерів/добровольців);
 • практикум волонтерської діяльності.

До участі в конференції запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, волонтерів. У межах конференції заплановані презентації учасників нових волонтерських ініціатив та розповіді про досвід уже зреалізованих волонтерських проектів.

У роботі конференції передбачається: пленарне засідання, секційні засідання, зустріч за круглим столом та стендові доповіді – презентації волонтерських проектів. Учасники конференції запрошуються до участі в екскурсійно-культурній програмі.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Організаційний внесок (на видання збірки матеріалів) складає 100 грн.

Кошти (оргвнесок) надсилаються поштовим переказом на адресу: Ковальов Валерій Іванович, а/с 1182, м. Харків, 61123. При сплаті обов’язково зазначити назву конференції та прізвище автора.


Організаційний комітет

ГОЛОВУЮЧИЙ:

Туренко Анатолій Миколайович, професор, д-р технічних наук, ректор ХНАДУ.

ЗАСТУПНИКИ:

Богомолов В.О., проф., д-р технічних наук, заступник ректора з наукової роботи ХНАДУ;

Нікуліна Н.В., доц., канд. філологічних наук, завідувач кафедри українознавства ХНАДУ;

Тарароєв Я.В., проф., д-р філософських наук,завідувач кафедри філософії НТУ «ХПІ»;

Чорний Д.М., проф., д-р історичних наук, завідувач кафедри українознавства ХНУ

імені В. Н.Каразіна.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

проф. ХНАДУ, декан факультету транспортних систем ХНАДУ Ю.О. Бекетов;

проф. ХНУ імені В.Н. Каразіна, д-р історичних наук В.І. Танцюра;

доц., канд. історичних наук, учений секретар ХНАДУ Л.А. Прилуцька;

доц. ХНУ імені В. Н. Каразіна, канд. історичних наук А.М. Домановський (відповідальний секретар);

ст. викл. НТУ «ХПІ» В.В. Булавіна

доц. НТУ «ХПІ», канд. філос. наук О.М.Городиська

доц. ХНАДУ, канд. історичних наук В.І. Ковальов;

доц. ХНАДУ, канд. історичних наук Н.П.Олешко;

доц. ХНАДУ, канд. історичних наук О.О. Ніколаєнко;

доц. ХНАДУ, канд. історичних наук В.С. Золотарьов;

доц. ХНАДУ, канд. філологічних наук Н.П. Книшенко

доц. ХНАДУ, канд. педагогічних наук Ю.В.Бугаєвська.

 

Адреса оргкомітету конференції

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,

кафедра українознавства, кімната 509, вул. Петровського, 25,

м. Харків, 61002, Україна (ст. м. «Пушкінська»)

Тел. (057)707-37-51.

Контактні особи:

Кабачок Олена Вікторівна – т. (068)8940353

Булавіна Вікторія Вікторівна – т. (068)6063102

Домановський Андрій Миколайович – т. (097)4559133

E-mail: ukr_khadi@ukr.net

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для публікації приймаються відредаговані статті обсягом три повні сторінки українською, англійською, російською мовами. Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну грамотність текстів несе автор. Редакція залишає за собою право відхилити надані матеріали, що не відповідають науковій проблематиці конференції або підготовлені без дотримання вимог щодо оформлення.

 1. Текст оформляється з використанням редактора MS Word версії 7,0 і вище.
 2. Формат сторінки А4, основний текст рукопису друкується 14 кеглем, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25 см, поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.
 3. Посередині – грубим курсивом ініціали та прізвище автора, звичайним курсивом – установа і електронна адреса автора.
 4. Далі – грубим шрифтом, прописними літерами посередині зазначається назва статті.
 5. Оформлення посилань у тексті: наприклад [1,35], у кінці статті (відповідно до чинних стандартів) – в алфавітному порядку подається список використаних джерел.

Матеріали надсилаються електронною поштою на адресу ukr_khadi@ukr.net у вигляді прикріплених файлів із дублюванням інформації в підкаталозі „reserv”; допускається застосування архівів *.zip i *.rar: (стаття + заявка + копія документа про сплату) або поштою на адресу: Ковальов Валерій Іванович, а/с 1182, м. Харків, 61123

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Прийняття матеріалів конференції та сплата участі в конференції – до 1 березня 2015 р.; розсилання запрошень – до 15 березня 2015 р.; початок конференції – 15 квітня 2015 р.

 

ЗАЯВКА

Міжнародної науково-практичної конференції

«Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи»

17–18 квітня 2015 р., Харків

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________

Науковий ступінь, учене звання________________

Посада __________________________________

Організація _______________________________

Адреса служб., тел. ________________________

Адреса для листування, тел. __________________

E-mail ___________________________________

Назва доповіді ___________________________

Назва секції _____________________________

Планую (потрібне позначити):

□ виступити з повідомленням / презентацією (до 10 хв.);

□ узяти участь як учасник дискусії або слухач;

□ дистанційна участь (збірку матеріалів конференції буде надіслано на вказану адресу);

□ стендова доповідь;

□ бронювання житла (так/ні, гуртожиток чи готель).

Технічні засоби (потрібне позначити):

□ мультимедійний проектор;

□ комп’ютер;

□ інше_________________________.

Для участі у роботі конференції просимо до 1 березня 2015 року надіслати поштою на адресу: Ковальов Валерій Іванович, а/с 1182, м. Харків, 61123 або на е-mail: ukr_khadi@ukr.net (із поміткою «Конференція 17–18 квітня») таку інформацію:

– заявку на участь за вказаною формою;

– статтю;

– документ (квитанцію) про сплату.

Інформаційний лист (.pdf)