КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

 Новини кафедри українознавства

Презентація книги
Йоганн Христіан Енгель
“Історія України та українських козаків”

(звіт про подію)

31 жовтня 2014 р. у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбулася презентація книги Йоганна-Христіана Енгеля «Історія України та українських козаків». Вперше праця вийшла німецькою у 1796 р.:

Йоган-Христіан Енгель. Історія України та українських козаків / Заг. ред., вступ. ст. В.В. Кравченка; упорядкув. Т.О. Чугуя. – Харків: Факт, 2014. – 632 с.

???????????????????????????????

Праця Й.-Х. Енґеля (1770-1814), визначного історика доби Просвітництва, присвячена історії України від 1320 р. до кінця XVIII ст. з акцентом на політичній та військовій історії козацтва. Написане на широкому колі писемних джерел і публікацій різними мовами, переважно польського походження, зосереджених у віденських архівах і бібліотеках, а також російськомовних рукописів з бібліотеки останнього козацького гетьмана К. Г. Розумовського, це дослідження зацікавить як фахових істориків, так і широку читацьку аудиторію. Це видання є першим перекладом праці Й.-Х. Енґеля з німецької мови.

???????????????????????????????

Переклад і видання здійснені за підтримки Канадського інституту українських студій Альбертського університету.

У презентації взяли участь упорядник, перекладачі, автори коментаря, видавці.

???????????????????????????????

У рамках презентації перед присутніми виступив Дмитро Гордієнко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, із доповіддю «Й.-Х. Енгель в українській діаспорній історіографії». Дмитро Гордієнко наголосив, що особливе значення роботи Енгеля в тому, що вона постала саме в той час, коли формувалася німецька історична наука в сучасному розумінні наукової історіографії. Особливий інтерес до України в часи Енгеля був викликаний великою геополітичною роллю, яку зіграло козацтво в історії Речі Посполитої та відповідно всієї Європи, а також і входженням частини українських земель до складу Австрійської імперії. Незважаючи на повсюдну присутність посилань на Енгеля у історіографії ХІХ ст., у радянський час він став незаслужено забутим автором. Лише в українській діаспорі, зокрема у творчості Б. Крупницького, Енгель був присутній як важлива постать, що символізувала належність України до європейського простору. Акцент Енгеля на козацькій добі також був актуальним для «державницької школи», що була провідною в середовищі діаспори.

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????