КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

 Новини кафедри українознавства

Відеофрагмент вступної лекції 
до курсу “Візантійська цивілізація”

Лектор: кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків    історичного факультету, доцент кафедри українознавства філософського факультету    Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Домановський Андрій Миколайович.

Спецкурс “Візантійська цивілізація” викладається на історичному та філософському факультетах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. З урахуванням специфіки попередньої підготовки студентів і їхнього майбутнього фаху спецкурс викладається у двох модифікаціях.

Анотація курсу
на сайті кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

Анотація курсу на сайті кафедри українознавства