28 лютого 2012 р. в Центрі українських студій імені Д. І. Багалія Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна відбувся науково-практичний семінар «Утворення Київської Русі: візантійські, скандинавські та хозарські впливи». Організаторами заходу виступили: Центр українських студій імені Д. І. Багалія, кафедра українознавства філософського факультету, Науково-дослідна лабораторія Германо-Слов’янської археологічної експедиції та Східний інститут українознавства імені Ковальських.

Доповідачами на семінарі були: А. М. Домановський – «Наслідування візантійського зразка у творенні державності Київської Русі», М. В. Любічев – «Археологічні та історичні свідоцтва про вплив скандинавів на формування Київської Русі» і Н. В. Аксьонова – «Київська Русь і Хозарія: сусіди, вороги, родичі». Доповіді викликали інтерес у присутніх і спричинили дискусію. Науково-практичний семінар досягнув поставленої мети, оскільки сприяв поглибленню знань студентів.