Міністерство освіти і науки України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки

Всеукраїнська наукова конференція

«Історичні регіони України:
минуле та сучасність»

28-29 листопада 2013 р.

Харків

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «Історичні регіони України: минуле та сучасність». Конференція відбудеться 28-29 листопада 2013 р. у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

Тематика конференції

§ історична регіоналістика та краєзнавство: теоретичні аспекти;

§ історія краєзнавства в Україні;

§ історичні регіони України: особливості виникнення й історичного шляху;

§ історія галузевих термінологій: регіональний зріз;

§ використання української мови в державних інституціях: регіональні аспекти;

§ дотримання норм офіційно-ділового стилю української мови у мовленні публічних державних осіб;

§ регіональні проблеми історії культури;

§ історія Слобідської України.

Робочі мови конференції: Українська, російська, англійська.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Організаційний внесок (у тому числі на видання збірки матеріалів) складає 80 грн.

Кошти (оргвнесок + сплата статей) надсилаються поштовим переказом на адресу: Ковальов Валерій Іванович, а/с 1182, м. Харків, 61123. При сплаті обов’язково зазначити назву конференції та прізвище автора.

Організаційний комітет

Голова:

Туренко Анатолій Миколайович, доктор технічних наук, професор, ректор ХНАДУ.

ЗАСТУПНИКИ:

Богомолов В.О., проф., д.т.н. заступник ректора з наукової роботи ХНАДУ;

Гребенюк В.В., доц., к.і.н., завідувач кафедри українознавства ХНАДУ;

Чорний Д.М., проф., д.і.н., завідувач кафедри українознавства ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Чорна Н.В., проф., к.і.н., завідувач кафедри українознавства ХНУРЕ

Члени оргкомітету:

проф. ХНАДУ, декан факультету транспортних систем ХНАДУ Ю.О. Бекетов;

проф. ХНУ імені В.Н. Каразіна, докт. істор. наук, В.І. Танцюра;

доц. ХНАДУ, канд. істор. наук, В.І. Ковальов;

доц. ХНАДУ, канд. істор. наук, Н.П.Олешко;

доц. ХНАДУ, канд. істор. наук, Л.А. Прилуцька;

доц. ХНАДУ, канд. істор. наук, О.О. Ніколаєнко;

доц. ХНАДУ, канд. істор. наук, В.С. Золотарьов;

доц. ХНУ імені В. Н. Каразіна, канд. істор. наук, А.М. Домановський;

доц. ХНАДУ, канд. філол. наук, Н.В. Нікуліна;

доц. ХНАДУ канд. філол. наук Т.В. Фунікова;

доц. ХНАДУ, канд. філол. наук, Н.П. Книшенко.


Адреса оргкомітету конференції

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра українознавства, кімната 509, вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002, Україна.

(ст.м. «Пушкінська»)

Тел. (057)707-37-51.

Контактні особи:

Кабачок Олена Вікторівна – т. (068)8940353

Прилуцька Людмила Анатоліївна – т. (097)7378810

E-mail: ukr_khadi@ukr.net


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для публікації приймаються статті обсягом три повних сторінки українською або російською мовами.

1. Текст оформляється з використанням редактора MS Word версії 7,0 і вище.

2. Формат сторінки А4, основний текст рукопису друкується 14 кеглем, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1,25 см, поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.

3. У правому кутку – жирним курсивом ім’я та прізвище автора, звичайним курсивом – установа, місто, електронна адреса автора.

4. Далі – жирним шрифтом, прописними літерами посередині зазначається назва статті.

5. Оформлення посилань у тексті: наприклад, [1,35], у кінці статті (відповідно до чинних стандартів) – в алфавітному порядку подається список використаних джерел.


Матеріали надсилаються електронною поштою на адресу ukr_khadi@ukr.net у вигляді прикріплених файлів з дублюванням інформації в підкаталозі „reserv”; допускається застосування архівів *.zip i *.rar: (стаття + заявка + копія документа про оплату) або поштою (друкований варіант статті – 2 примірники + електронний варіант на CD-диску + заявка + оригінал документа про оплату) на адресу: Ковальов Валерій Іванович, а/с 1182, м. Харків, 61123.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Прийняття матеріалів конференції та сплата участі в конференції – до 6 жовтня 2013 р.

Розсилка запрошень – до 14 жовтня 2013 р.

Початок конференції – 28 листопада 2013 р.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________

Науковий ступінь, учене звання________________

Посада __________________________________

Організація _______________________________

Адреса служб., тел. ________________________

Адреса для листування, тел. __________________

E-mail ___________________________________

Назва статті(ей) ___________________________

Назва секції(й) _____________________________

Планую (потрібне позначити):

□ виступити з повідомленням (до 10 хв.);

□ узяти участь як слухач;

□ дистанційна участь (збірку матеріалів конференції буде надіслано на вказану

адресу);

□ бронювання житла (так/ні, гуртожиток чи готель).

Технічні засоби (потрібне позначити):

□ мультимедійний проектор;

□ комп’ютер;

□ інше_________________________.Для участі у роботі конференції просимо до

06 жовтня 2013 року надіслати поштою інформацію за адресою: Ковальов Валерій Іванович, а/с 1182, м. Харків, 61123 або на е-mail: ukr_khadi@ukr.net: (із поміткою «Конференція 28 листопада»):

- Заявку на участь за наведеною формою;

- Статтю;

- Документ (квитанцію) про сплату.

Буклет у форматі .pdf