КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА

 Новини кафедри українознавства

Магістерська програма «Етнокультурологія»

     У межах спеціальності «Культурологія» здійснюється набір студентів за магістерською програмою «Етнокультурологія». Підготовку здійснює кафедра українознавства філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

     Форма навчання – денна, тривалість навчання – 1 рік і 4 місяці. Мови навчання – українська, частково англійська.

     Концепція підготовки за відповідною магістерською програмою спирається на те, що студенти магістерської програми зможуть вивчати особливості культурної спадщини народів України, створення та управління культурними проектами, спадок етносів у контексті сталого розвитку, політику пам'яті. Дипломні роботи магістрів присвячені здебільшого медіалізованій, не тільки етнічній, але й технологічній повсякденній культурі, що включає в себе феномени фотографії, кіно, телебачення, мистецтва, графіки, YouTube, соціальних медіа, комп'ютерних ігор.

     На магістерську програму можуть вступати особи, які мають кваліфікацію бакалавр або спеціаліст з культурології, філософії, соціології, історії, політології, права, економіки, філології.

     Магістр із «Етнокультурології», завершивши навчання, може реалізувати здобуті знання й уміння в галузях державного управління, культурного будівництва, державотворення, створення культурних продуктів, як то виставки, екскурсії. Магістри зможуть самостійно провадити дослідницьку роботу в царині культурного поля і досліджувати етноси та етнічну взаємодію зокрема. У наш час конкретні знання застаріваються дуже швидко, а ринок праці весь час потребує у спеціалістів, що володіють такими навиками, яких раніше не було.

     Пропонуються курси та спецкурси, зокрема:

     Цикл фундаментальної підготовки 
• «Історія антропологічних вчень»;
• «Сучасні комунікативні стратегії і тактики»;
• «Розвиток студентської субкультури»;
• «Етнічна свідомість».

     Цикл професійної та практичної підготовки
• «Історія української церковної архітектури»; 
• «Тілесність в культурі»
• «Мовні картини світу»;
• «Теорії націоналізму».

     Крім того, у програмі передбачені написання дипломної роботи за темою, наближеною до майбутньої діяльності випускника, навчальна практика, яка дає змогу набути компетентностей, що необхідно для роботи в галузі етнокультурології. Можливе стажування за кордоном.

     Контактна інформація:
Адреса: кафедра українознавства філософського факультету
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
майдан Свободи, 6, к. 485
Харків, 61022.

Телефон: (057) 707-51-92

ukrstudies@karazin.ua

Куратор програми: доцент
Аксьонова Наталя Володимирівна

E-mail: aksjonovanat@ukr.net

Department of Ukrainian Studies
School of Philosophy
V.N. Karazin Kharkiv National University
Maidan Svobody 6
Kharkiv 61022
UKRAINE

Tel.: (057) 707-51-92

E-mail: ukrstudies@karazin.ua

Запрошуємо усіх охочих та зацікавлених!