КАФЕДРА ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ І ФІЛОСОФІЇ НАУКИ

Новини кафедри теорії культури і філософії науки

Спеціальність «Культурологія», освітня програма «Культурологія»

Мета програми — забезпечити фундаментальну підготовку фахівців у галузі культурології, які володіють глибокими знаннями у сфері теорії та історії культури, теорії та практики міжкультурних комунікацій, риторики та аргументації, іноземними мовами (за вибором), новітніми інформаційними технологіями у сфері культурних комунікацій та здатні до самостійної професійно-практичної й науково-дослідної діяльності.

Підготовка бакалаврів зі спеціальності «Культурологія» спеціалізації «Культурологія» вже з першого курсу передбачає поглиблене вивчення теорії та історії культури та іноземної мови (за вибором) і орієнтована на формування в студентів професійних навичок в сферах міжкультурної комунікації, викладацької та науково-дослідної діяльності, адміністрування закладів культури і освіти, арт-журналістики, створення та реалізації культурних проектів.

Програма також передбачає засвоєння студентами основних знань та вмінь в галузі культурології на прикладному та творчому рівні, оволодіння сучасними інформаційно-комунікативними технологіями з управління культурними комунікаціями та формування креативного мислення.
Випускники освітньої програми «Культурологія» спеціальності «Культурологія» можуть працювати в: закладах культури і мистецтва (культурних і мистецьких центрах, галереях, музеях); медіасфері (журналах, інтернет-виданнях, телеканалах); закладах з адміністрування культурних проектів; освітніх установах, університетах, академіях, коледжах; PR-агенціях; органах місцевого самоврядування та центральної влади; наукових інституціях; неурядових та міжнародних проектах та інституціях у сфері культури та освіти.

ЗНО для вступу:
Українська мова
Історія України 
Іноземна мова або Географія

E-mail: culture_science@karazin.ua

Кафедра теорії культури і філософії науки:
тел.: +38 (057) 707 5572
тел.: +38 (050) 964 6887
тел.: +38 (098) 520 8572

facebook