АБІТУРІЄНТУ

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна оголошує прийом на філософський факультет


Освітньо-кваліфікаційний рівень - БАКАЛАВР

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ВСТУПНИКІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ КРИТЕРІЯМИ:

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом – 100

Вага атестату про повну загальну освіту – 0,1


014 - середня освіта (здоров’я людини)

  Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Вага предметів
сертифікату
ЗНО
1. Українська мова та література
0,25
2. Біологія
0,4
3. Іноземна мова або Історія України
0,25

033 - філософія

  Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Вага предметів
сертифікату
ЗНО
1.Українська мова та література
0,25
2. Іноземна мова або Математика
0,25
3. Історія України
0,4

034 - культурологія

  Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Вага предметів
сертифікату
ЗНО
1.Українська мова та література
0,25
2. Іноземна мова або Математика
0,25
3. Історія України
0,4

041 - богослов’я

  Перелік конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Вага предметів
сертифікату
ЗНО
1.Українська мова та література
0,25
2. Іноземна мова або Математика
0,25
3. Історія України
0,4

ПРИЙОМ

на навчання на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідної галузі знань:


здоров’я людини 6.010203

  
  Шкала оцінювання
Ваговий коефіцієнт
Середній бал додатку до диплому молодшого спеціаліста
5-бальна з округленням до сотих частин бала
5
Фаховий екзамен «Основи здоров’я»
100- бальна
0,5

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста іншої галузі знань:


здоров’я людини 6.010203

  
  Шкала оцінювання
Ваговий коефіцієнт
Середній бал додатку до диплому молодшого спеціаліста
5-бальна з округленням до сотих частин бала
1
Фаховий екзамен «Основи здоров’я»
100- бальна
0,5
Біологія
100- бальна
0,2

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (освітніх програм, спеціалізацій), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Особи, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
• документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
• свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
• військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
• документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
• документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
• копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом;
• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
• Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями .


Освітньо-кваліфікаційний рівень - МАГІСТР

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ВСТУПНИКІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ КРИТЕРІЯМИ:

Для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста відповідного напряму підготовки:


014 - середня освіта (здоров’я людини)

  
  Шкала оцінювання
Ваговий коефіцієнт
Середній бал додатку до диплому про базову вищу освіту
5-бальна з округленням до сотих частин бала
5
Фаховий екзамен з валеології
100- бальна
0,2
Іноземна мова
5-бальна
1
Додаткові бали за наявність публікацій :
-у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором)
у інших фахових виданнях


- бали ________ 3
- бали ________ 2034 - культурологія

  
  Шкала оцінювання
Ваговий коефіцієнт
Середній бал додатку до диплому про базову вищу освіту
5-бальна з округленням до сотих частин бала
5
Фаховий екзамен з теорії та історії культури
100- бальна
0,2
Іноземна мова
5-бальна
1
Додаткові бали за наявність публікацій :
-у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором)
у інших фахових виданнях


- бали ________ 3
- бали ________ 2033 - філософія

  
  Шкала оцінювання
Ваговий коефіцієнт
Середній бал додатку до диплому про базову вищу освіту
5-бальна з округленням до сотих частин бала
5
Фаховий екзамен з філософії
100- бальна
0,2
Іноземна мова
5-бальна
1
Додаткові бали за наявність публікацій :
-у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором)
у інших фахових виданнях


- бали ________ 3
- бали ________ 2Для вступників на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю:


014 - середня освіта (здоров’я людини)

  
  Шкала оцінювання
Ваговий коефіцієнт
Середній бал додатку до диплому про базову вищу освіту
5-бальна з округленням до сотих частин бала
1
Фаховий екзамен з валеології
100- бальна
0,2
Історія валеології
100- бальна
0,2
Іноземна мова
5-бальна
1
Додаткові бали за наявність публікацій :
-у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором)
у інших фахових виданнях


- бали ________ 3
- бали ________ 2034 - культурологія

  
  Шкала оцінювання
Ваговий коефіцієнт
Середній бал додатку до диплому про базову вищу освіту
5-бальна з округленням до сотих частин бала
1
Фаховий екзамен з теорії та історії культури
100- бальна
0,2
Культурологія
100- бальна
0,2
Іноземна мова
5-бальна
1
Додаткові бали за наявність публікацій :
-у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором)
у інших фахових виданнях


- бали ________ 3
- бали ________ 2033 - філософія

  
  Шкала оцінювання
Ваговий коефіцієнт
Середній бал додатку до диплому про базову вищу освіту
5-бальна з округленням до сотих частин бала
1
Фаховий екзамен з філософії
100- бальна
0,2
Історія філософії
100- бальна
0,2
Іноземна мова
5-бальна
1
Додаткові бали за наявність публікацій :
-у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором)
у інших фахових виданнях


- бали ________ 3
- бали ________ 2Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

Вступник подає:

  1. Заява в паперовій (заповнюється в приймальній комісії) або електронній формі.
  2. Документ державного зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» або «Спеціаліст» і додаток до нього (оригінал або завірену ксерокопію).
  3. 6 кольорових фотокарток розміром 3х4см.
  4. Документ, що посвідчує особу та громадянство, довідку про ідентифікаційний код та їх копії.
  5. Військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці)
  6. Матеріали, що дають право на зарахування додаткових балів за наявність публікацій у провідних фахових виданнях та інших фахових виданнях.


Завантажити додаткові матеріали

Перелік фахових випробувань

Перелік конкурсних предметів

Програма додаткового фахового випробування з культурології для здобуття ступеня магістра (2016 р.)


Програма додаткового фахового випробовування з історії валеології для здобуття ступеня магістра та освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліста (2016 р.)

Програма додаткового фахового випробовування з історії філософії для здобуття ступеня магістра (2016 р.)

Програма фахового вступного випробування у формі співбесіди з базового курсу «Основи здоров'я» для вступників, які вступають на навчання для здобуття другої базової вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста або магістра за напрямом підготовки «Здоров'я людини» (2016 р.)

Програма фахового вступного випробування у формі співбесіди з базового курсу «Філософія» для вступників, які вступають на навчання для здобуття другої базової вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста або магістра за напрямом підготовки «Філософія» (2016 р.)

Програма фахового випробовування з валеології для здобуття ступеня магістра та освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліста (2016 р.)

Програма фахового випробування з основ здоров'я для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (2016 р.)

Програма фахового випробування з теорії та історії культури для здобуття ступеня магістра (2016 р.)

Програма фахового випробування з філософії для здобуття ступеня магістра (2016 р.)