АБІТУРІЄНТУ

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
оголошує прийом на філософський факультет


Освітньо-кваліфікаційний рівень - БАКАЛАВР
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ВСТУПНИКІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ  КРИТЕРІЯМИ:

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом – 100

Вага атестату про повну загальну освіту – 0,1

014 -  середня освіта (здоров’я людини) 

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

1. Українська мова та література

0,25

2. Біологія

0,4

3. Іноземна мова або Історія України

0,25


034 - культурологія 

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

1. Українська мова та література

0,25

2. Іноземна мова або Математика

0,25

3. Історія України.

0,4


033 - філософія

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих

конкурсів)

Вага предметів

сертифікату

ЗНО

1. Українська мова та література

0,25

2. Іноземна мова або Математика

0,25

3. Історія України.

0,4

 

041 - богослов’я 

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Вага предметів

сертифікату

ЗНО

1. Українська мова та література

0,25

2. Іноземна мова або Математика

0,25

3. Історія України.

0,4


Прийом
на навчання на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

014 -  середня освіта (здоров’я людини)  

 

Шкала оцінювання

Ваговий коефіцієнт

Середній бал  додатку до диплому молодшого спеціаліста

5-бальна з округленням до сотих частин бала

5

Фаховий екзамен «Основи здоров’я»

100- бальна

0,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали: 

 1. ·        документа, що посвідчує особу і громадянство; 

 2. ·        військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

 3. ·        документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 4. ·        сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

 5. ·        документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 1. ·      копію документа, що посвідчує особу і громадянство;

 2. ·        копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

 3. ·        копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 4. ·        чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

  У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування)

Освітньо-кваліфікаційний рівень – МАГІСТР

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ВСТУПНИКІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМИ  КРИТЕРІЯМИ:

Для вступників  на основі здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста відповідного напряму підготовки:

014 -  середня освіта (здоров’я людини) 

 

Шкала оцінювання

Ваговий коефіцієнт

Середній бал  додатку до диплому про базову вищу освіту

5-бальна з округленням до сотих частин бала

5

Фаховий екзамен  з валеології

100- бальна

0,2

Іноземна мова

5-бальна 

1

Додаткові бали за наявність публікацій :

-у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) 

у інших фахових виданнях 

 

-          3 бали

-          2 бали

034 - культурологія  

 

Шкала оцінювання

Ваговий коефіцієнт

Середній бал  додатку до диплому про базову вищу освіту

5-бальна з округленням до сотих частин бала

5

Фаховий екзамен з

теорії та історії культури

100- бальна

0,2

Іноземна мова

5-бальна 

1

Додаткові бали за наявність публікацій :

-у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) 

у інших фахових виданнях 

 

-          3 бали

-          2 бали

033 - філософія 

Шкала оцінювання

Ваговий коефіцієнт

Середній бал  додатку до диплому про базову вищу освіту

5-бальна з округленням до сотих частин бала

5

Фаховий екзамен з філософії

100- бальна

0,2

Іноземна мова

5-бальна 

1

Додаткові бали за наявність публікацій :

-у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором)  

у інших фахових виданнях 

 

-          3 бали

-          2 бали


Для вступників  на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю:

014 -  середня освіта (здоров’я людини) 

 

Шкала оцінювання

Ваговий коефіцієнт

Середній бал  додатку до диплому про базову вищу освіту

5-бальна з округленням до сотих частин бала

1

Фаховий екзамен з валеології

100- бальна

0,2

Історія валеології

100- бальна

0,2

Іноземна мова

5-бальна 

1

Додаткові бали за наявність публікацій :

-у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) 

у інших фахових виданнях

 

-          3 бали

-          2 бали

034 - культурологія  

 

Шкала оцінювання

Ваговий коефіцієнт

Середній бал  додатку до диплому про базову вищу освіту

5-бальна з округленням до сотих частин бала

1

Фаховий екзамен з 

теорії та історії культури

100- бальна

0,2

Культурологія 

100- бальна

0,2

Іноземна мова

5-бальна 

1

Додаткові бали за наявність публікацій :

-у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) 

у інших фахових виданнях 

 

-          3 бали

         2 бали

033 - філософія 

Шкала оцінювання

Ваговий коефіцієнт

Середній бал  додатку до диплому про базову вищу освіту

5-бальна з округленням до сотих частин бала

1

Фаховий екзамен з філософії

100- бальна

0,2

Історія філософії 

100- бальна

0,2

Іноземна мова

5-бальна 

1

Додаткові бали за наявність публікацій :

-у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) 

у інших фахових виданнях 

 

-          3 бали

-          2 бали


Освітньо-кваліфікаційний  рівень  «Магістр»

Вступник подає:

1. Заява в паперовій (заповнюється в приймальній комісії) або електронній формі.

2. Документ державного зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» або «Спеціаліст» і додаток до нього (оригінал або завірену ксерокопію).

3. 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

4. Документ, що посвідчує особу та громадянство, довідку про ідентифікаційний код та їх копії.

5. Військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці)

6. Матеріали, що дають право на зарахування додаткових балів за наявність публікацій у провідних фахових виданнях та інших фахових виданнях.Завантажити додаткові матеріали

Перелік фахових випробувань

Перелік конкурсних предметів

Програма додаткового фахового випробування з культурології для здобуття ступеня магістра (201
7 р.)

Програма додаткового фахового випробовування з історії валеології для здобуття ступеня магістра та освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліста (201
7 р.)

Програма додаткового фахового випробовування з історії філософії для здобуття ступеня магістра (201
7 р.)

Програма фахового вступного випробування у формі співбесіди з базового курсу «Основи здоров'я» для вступників, які вступають на навчання для здобуття другої базової вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста або магістра за напрямом підготовки «Здоров'я людини» (201
7 р.)

Програма фахового вступного випробування у формі співбесіди з базового курсу «Філософія» для вступників, які вступають на навчання для здобуття другої базової вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста або магістра за напрямом підготовки «Філософія» (201
7 р.)

Програма фахового випробовування з валеології для здобуття ступеня магістра та освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліста (201
7 р.)

Програма фахового випробування з основ здоров'я для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (201
7 р.)

Програма фахового випробування з теорії та історії культури для здобуття ступеня магістра (201
7 р.)

Програма фахового випробування з філософії для здобуття ступеня магістра (201
7 р.)

ПРОГРАМА фахового випробування для здобуття ступеня доктора філософії з філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем


ПРОГРАМА фахового випробування для здобуття ступеня доктора філософії з політології за третім (освітньо-науковим) рівнем